maison à vendre 12 pièces - 344,32 m2 VITRAC - 24

Ref : 3908
897 000 €
 • Honoraires charge vendeur
[{'rang': 1, u'sheet': u's3/202/2891/c21_202_2891_3908_5_4C29963B-6352-461F-8959-6E758F45C7AB.jpg', u'v5icon': u's3/202/2891/c21_202_2891_3908_10_4C29963B-6352-461F-8959-6E758F45C7AB.jpg', u'big': u's3/202/2891/c21_202_2891_3908_1_4C29963B-6352-461F-8959-6E758F45C7AB.jpg', u'list': u's3/202/2891/c21_202_2891_3908_6_4C29963B-6352-461F-8959-6E758F45C7AB.jpg', u'v5sheet': u's3/202/2891/c21_202_2891_3908_8_4C29963B-6352-461F-8959-6E758F45C7AB.jpg', u'v5smallicon': u's3/202/2891/c21_202_2891_3908_11_4C29963B-6352-461F-8959-6E758F45C7AB.jpg', 'type_image': u'photo', u'v5list': u's3/202/2891/c21_202_2891_3908_9_4C29963B-6352-461F-8959-6E758F45C7AB.jpg', u'icon': u's3/202/2891/c21_202_2891_3908_7_4C29963B-6352-461F-8959-6E758F45C7AB.jpg'}, {'rang': 2, u'sheet': u's3/202/2891/c21_202_2891_3908_5_DBC89DA3-7399-400B-B584-94011BA81BD8.jpg', u'v5icon': u's3/202/2891/c21_202_2891_3908_10_DBC89DA3-7399-400B-B584-94011BA81BD8.jpg', u'big': u's3/202/2891/c21_202_2891_3908_1_DBC89DA3-7399-400B-B584-94011BA81BD8.jpg', u'list': u's3/202/2891/c21_202_2891_3908_6_DBC89DA3-7399-400B-B584-94011BA81BD8.jpg', u'v5sheet': u's3/202/2891/c21_202_2891_3908_8_DBC89DA3-7399-400B-B584-94011BA81BD8.jpg', 'type_image': u'photo', u'v5smallicon': u's3/202/2891/c21_202_2891_3908_11_DBC89DA3-7399-400B-B584-94011BA81BD8.jpg', u'v5list': u's3/202/2891/c21_202_2891_3908_9_DBC89DA3-7399-400B-B584-94011BA81BD8.jpg', u'icon': u's3/202/2891/c21_202_2891_3908_7_DBC89DA3-7399-400B-B584-94011BA81BD8.jpg'}, {'rang': 3, u'sheet': u's3/202/2891/c21_202_2891_3908_5_96AA6730-C4D9-41BB-ABB1-961D7713A4C2.jpg', u'v5icon': u's3/202/2891/c21_202_2891_3908_10_96AA6730-C4D9-41BB-ABB1-961D7713A4C2.jpg', u'big': u's3/202/2891/c21_202_2891_3908_1_96AA6730-C4D9-41BB-ABB1-961D7713A4C2.jpg', u'list': u's3/202/2891/c21_202_2891_3908_6_96AA6730-C4D9-41BB-ABB1-961D7713A4C2.jpg', u'v5sheet': u's3/202/2891/c21_202_2891_3908_8_96AA6730-C4D9-41BB-ABB1-961D7713A4C2.jpg', 'type_image': u'photo', u'v5smallicon': u's3/202/2891/c21_202_2891_3908_11_96AA6730-C4D9-41BB-ABB1-961D7713A4C2.jpg', u'v5list': u's3/202/2891/c21_202_2891_3908_9_96AA6730-C4D9-41BB-ABB1-961D7713A4C2.jpg', u'icon': u's3/202/2891/c21_202_2891_3908_7_96AA6730-C4D9-41BB-ABB1-961D7713A4C2.jpg'}, {'rang': 4, u'sheet': u's3/202/2891/c21_202_2891_3908_5_EE103791-82E2-4657-9ADB-07A20476DB55.jpg', u'v5icon': u's3/202/2891/c21_202_2891_3908_10_EE103791-82E2-4657-9ADB-07A20476DB55.jpg', u'big': u's3/202/2891/c21_202_2891_3908_1_EE103791-82E2-4657-9ADB-07A20476DB55.jpg', u'list': u's3/202/2891/c21_202_2891_3908_6_EE103791-82E2-4657-9ADB-07A20476DB55.jpg', u'v5sheet': u's3/202/2891/c21_202_2891_3908_8_EE103791-82E2-4657-9ADB-07A20476DB55.jpg', u'v5smallicon': u's3/202/2891/c21_202_2891_3908_11_EE103791-82E2-4657-9ADB-07A20476DB55.jpg', 'type_image': u'photo', u'v5list': u's3/202/2891/c21_202_2891_3908_9_EE103791-82E2-4657-9ADB-07A20476DB55.jpg', u'icon': u's3/202/2891/c21_202_2891_3908_7_EE103791-82E2-4657-9ADB-07A20476DB55.jpg'}, {'rang': 5, u'sheet': u's3/202/2891/c21_202_2891_3908_5_5D618F84-C30F-4250-A1AF-C51E1194F35C.jpg', u'v5icon': u's3/202/2891/c21_202_2891_3908_10_5D618F84-C30F-4250-A1AF-C51E1194F35C.jpg', u'big': u's3/202/2891/c21_202_2891_3908_1_5D618F84-C30F-4250-A1AF-C51E1194F35C.jpg', u'list': u's3/202/2891/c21_202_2891_3908_6_5D618F84-C30F-4250-A1AF-C51E1194F35C.jpg', u'v5sheet': u's3/202/2891/c21_202_2891_3908_8_5D618F84-C30F-4250-A1AF-C51E1194F35C.jpg', 'type_image': u'photo', u'v5smallicon': u's3/202/2891/c21_202_2891_3908_11_5D618F84-C30F-4250-A1AF-C51E1194F35C.jpg', u'v5list': u's3/202/2891/c21_202_2891_3908_9_5D618F84-C30F-4250-A1AF-C51E1194F35C.jpg', u'icon': u's3/202/2891/c21_202_2891_3908_7_5D618F84-C30F-4250-A1AF-C51E1194F35C.jpg'}, {'rang': 6, u'sheet': u's3/202/2891/c21_202_2891_3908_5_9D9D0D76-85CC-4C78-87F2-27DE56E73D00.jpg', u'v5icon': u's3/202/2891/c21_202_2891_3908_10_9D9D0D76-85CC-4C78-87F2-27DE56E73D00.jpg', u'big': u's3/202/2891/c21_202_2891_3908_1_9D9D0D76-85CC-4C78-87F2-27DE56E73D00.jpg', u'list': u's3/202/2891/c21_202_2891_3908_6_9D9D0D76-85CC-4C78-87F2-27DE56E73D00.jpg', u'v5sheet': u's3/202/2891/c21_202_2891_3908_8_9D9D0D76-85CC-4C78-87F2-27DE56E73D00.jpg', u'v5smallicon': u's3/202/2891/c21_202_2891_3908_11_9D9D0D76-85CC-4C78-87F2-27DE56E73D00.jpg', 'type_image': u'photo', u'v5list': u's3/202/2891/c21_202_2891_3908_9_9D9D0D76-85CC-4C78-87F2-27DE56E73D00.jpg', u'icon': u's3/202/2891/c21_202_2891_3908_7_9D9D0D76-85CC-4C78-87F2-27DE56E73D00.jpg'}, {'rang': 7, u'sheet': u's3/202/2891/c21_202_2891_3908_5_21E7BEDC-18F2-4EA8-937D-29ED4F504863.jpg', u'v5icon': u's3/202/2891/c21_202_2891_3908_10_21E7BEDC-18F2-4EA8-937D-29ED4F504863.jpg', u'big': u's3/202/2891/c21_202_2891_3908_1_21E7BEDC-18F2-4EA8-937D-29ED4F504863.jpg', u'list': u's3/202/2891/c21_202_2891_3908_6_21E7BEDC-18F2-4EA8-937D-29ED4F504863.jpg', u'v5sheet': u's3/202/2891/c21_202_2891_3908_8_21E7BEDC-18F2-4EA8-937D-29ED4F504863.jpg', 'type_image': u'photo', u'v5smallicon': u's3/202/2891/c21_202_2891_3908_11_21E7BEDC-18F2-4EA8-937D-29ED4F504863.jpg', u'v5list': u's3/202/2891/c21_202_2891_3908_9_21E7BEDC-18F2-4EA8-937D-29ED4F504863.jpg', u'icon': u's3/202/2891/c21_202_2891_3908_7_21E7BEDC-18F2-4EA8-937D-29ED4F504863.jpg'}, {'rang': 8, u'sheet': u's3/202/2891/c21_202_2891_3908_5_9DCB420D-D151-4C75-AE66-AD2ED03D9D9A.jpg', u'v5icon': u's3/202/2891/c21_202_2891_3908_10_9DCB420D-D151-4C75-AE66-AD2ED03D9D9A.jpg', u'big': u's3/202/2891/c21_202_2891_3908_1_9DCB420D-D151-4C75-AE66-AD2ED03D9D9A.jpg', u'list': u's3/202/2891/c21_202_2891_3908_6_9DCB420D-D151-4C75-AE66-AD2ED03D9D9A.jpg', u'v5sheet': u's3/202/2891/c21_202_2891_3908_8_9DCB420D-D151-4C75-AE66-AD2ED03D9D9A.jpg', 'type_image': u'photo', u'v5smallicon': u's3/202/2891/c21_202_2891_3908_11_9DCB420D-D151-4C75-AE66-AD2ED03D9D9A.jpg', u'v5list': u's3/202/2891/c21_202_2891_3908_9_9DCB420D-D151-4C75-AE66-AD2ED03D9D9A.jpg', u'icon': u's3/202/2891/c21_202_2891_3908_7_9DCB420D-D151-4C75-AE66-AD2ED03D9D9A.jpg'}, {'rang': 9, u'sheet': u's3/202/2891/c21_202_2891_3908_5_3FC9FCD4-EA30-4F38-AB3E-4C2B7914CEE0.jpg', u'v5icon': u's3/202/2891/c21_202_2891_3908_10_3FC9FCD4-EA30-4F38-AB3E-4C2B7914CEE0.jpg', u'big': u's3/202/2891/c21_202_2891_3908_1_3FC9FCD4-EA30-4F38-AB3E-4C2B7914CEE0.jpg', u'list': u's3/202/2891/c21_202_2891_3908_6_3FC9FCD4-EA30-4F38-AB3E-4C2B7914CEE0.jpg', u'v5sheet': u's3/202/2891/c21_202_2891_3908_8_3FC9FCD4-EA30-4F38-AB3E-4C2B7914CEE0.jpg', u'v5smallicon': u's3/202/2891/c21_202_2891_3908_11_3FC9FCD4-EA30-4F38-AB3E-4C2B7914CEE0.jpg', 'type_image': u'photo', u'v5list': u's3/202/2891/c21_202_2891_3908_9_3FC9FCD4-EA30-4F38-AB3E-4C2B7914CEE0.jpg', u'icon': u's3/202/2891/c21_202_2891_3908_7_3FC9FCD4-EA30-4F38-AB3E-4C2B7914CEE0.jpg'}, {'rang': 10, u'sheet': u's3/202/2891/c21_202_2891_3908_5_1DDF9756-4EE3-4F12-A999-64FC546209F4.jpg', u'v5icon': u's3/202/2891/c21_202_2891_3908_10_1DDF9756-4EE3-4F12-A999-64FC546209F4.jpg', u'big': u's3/202/2891/c21_202_2891_3908_1_1DDF9756-4EE3-4F12-A999-64FC546209F4.jpg', u'list': u's3/202/2891/c21_202_2891_3908_6_1DDF9756-4EE3-4F12-A999-64FC546209F4.jpg', u'v5sheet': u's3/202/2891/c21_202_2891_3908_8_1DDF9756-4EE3-4F12-A999-64FC546209F4.jpg', u'v5smallicon': u's3/202/2891/c21_202_2891_3908_11_1DDF9756-4EE3-4F12-A999-64FC546209F4.jpg', 'type_image': u'photo', u'v5list': u's3/202/2891/c21_202_2891_3908_9_1DDF9756-4EE3-4F12-A999-64FC546209F4.jpg', u'icon': u's3/202/2891/c21_202_2891_3908_7_1DDF9756-4EE3-4F12-A999-64FC546209F4.jpg'}, {'rang': 11, u'sheet': u's3/202/2891/c21_202_2891_3908_5_0E9E6691-FCF2-4BC8-8544-F6903C13D663.jpg', u'v5icon': u's3/202/2891/c21_202_2891_3908_10_0E9E6691-FCF2-4BC8-8544-F6903C13D663.jpg', u'big': u's3/202/2891/c21_202_2891_3908_1_0E9E6691-FCF2-4BC8-8544-F6903C13D663.jpg', u'list': u's3/202/2891/c21_202_2891_3908_6_0E9E6691-FCF2-4BC8-8544-F6903C13D663.jpg', u'v5sheet': u's3/202/2891/c21_202_2891_3908_8_0E9E6691-FCF2-4BC8-8544-F6903C13D663.jpg', u'v5smallicon': u's3/202/2891/c21_202_2891_3908_11_0E9E6691-FCF2-4BC8-8544-F6903C13D663.jpg', 'type_image': u'photo', u'v5list': u's3/202/2891/c21_202_2891_3908_9_0E9E6691-FCF2-4BC8-8544-F6903C13D663.jpg', u'icon': u's3/202/2891/c21_202_2891_3908_7_0E9E6691-FCF2-4BC8-8544-F6903C13D663.jpg'}, {'rang': 12, u'sheet': u's3/202/2891/c21_202_2891_3908_5_254520FB-3298-4F4C-A3D2-3ED93D1B467F.jpg', u'v5icon': u's3/202/2891/c21_202_2891_3908_10_254520FB-3298-4F4C-A3D2-3ED93D1B467F.jpg', u'big': u's3/202/2891/c21_202_2891_3908_1_254520FB-3298-4F4C-A3D2-3ED93D1B467F.jpg', u'list': u's3/202/2891/c21_202_2891_3908_6_254520FB-3298-4F4C-A3D2-3ED93D1B467F.jpg', u'v5sheet': u's3/202/2891/c21_202_2891_3908_8_254520FB-3298-4F4C-A3D2-3ED93D1B467F.jpg', u'v5smallicon': u's3/202/2891/c21_202_2891_3908_11_254520FB-3298-4F4C-A3D2-3ED93D1B467F.jpg', 'type_image': u'photo', u'v5list': u's3/202/2891/c21_202_2891_3908_9_254520FB-3298-4F4C-A3D2-3ED93D1B467F.jpg', u'icon': u's3/202/2891/c21_202_2891_3908_7_254520FB-3298-4F4C-A3D2-3ED93D1B467F.jpg'}, {'rang': 13, u'sheet': u's3/202/2891/c21_202_2891_3908_5_4E08DB5D-7BAD-481D-9D4A-BCB332436D89.jpg', u'v5icon': u's3/202/2891/c21_202_2891_3908_10_4E08DB5D-7BAD-481D-9D4A-BCB332436D89.jpg', u'big': u's3/202/2891/c21_202_2891_3908_1_4E08DB5D-7BAD-481D-9D4A-BCB332436D89.jpg', u'list': u's3/202/2891/c21_202_2891_3908_6_4E08DB5D-7BAD-481D-9D4A-BCB332436D89.jpg', u'v5sheet': u's3/202/2891/c21_202_2891_3908_8_4E08DB5D-7BAD-481D-9D4A-BCB332436D89.jpg', u'v5smallicon': u's3/202/2891/c21_202_2891_3908_11_4E08DB5D-7BAD-481D-9D4A-BCB332436D89.jpg', 'type_image': u'photo', u'v5list': u's3/202/2891/c21_202_2891_3908_9_4E08DB5D-7BAD-481D-9D4A-BCB332436D89.jpg', u'icon': u's3/202/2891/c21_202_2891_3908_7_4E08DB5D-7BAD-481D-9D4A-BCB332436D89.jpg'}, {'rang': 14, u'sheet': u's3/202/2891/c21_202_2891_3908_5_07431668-370E-487E-84BD-D7A12EE68E84.jpg', u'v5icon': u's3/202/2891/c21_202_2891_3908_10_07431668-370E-487E-84BD-D7A12EE68E84.jpg', u'big': u's3/202/2891/c21_202_2891_3908_1_07431668-370E-487E-84BD-D7A12EE68E84.jpg', u'list': u's3/202/2891/c21_202_2891_3908_6_07431668-370E-487E-84BD-D7A12EE68E84.jpg', u'v5sheet': u's3/202/2891/c21_202_2891_3908_8_07431668-370E-487E-84BD-D7A12EE68E84.jpg', u'v5smallicon': u's3/202/2891/c21_202_2891_3908_11_07431668-370E-487E-84BD-D7A12EE68E84.jpg', 'type_image': u'photo', u'v5list': u's3/202/2891/c21_202_2891_3908_9_07431668-370E-487E-84BD-D7A12EE68E84.jpg', u'icon': u's3/202/2891/c21_202_2891_3908_7_07431668-370E-487E-84BD-D7A12EE68E84.jpg'}, {'rang': 15, u'sheet': u's3/202/2891/c21_202_2891_3908_5_35D900A5-C52A-415D-8F96-262E316874F1.jpg', u'v5icon': u's3/202/2891/c21_202_2891_3908_10_35D900A5-C52A-415D-8F96-262E316874F1.jpg', u'big': u's3/202/2891/c21_202_2891_3908_1_35D900A5-C52A-415D-8F96-262E316874F1.jpg', u'list': u's3/202/2891/c21_202_2891_3908_6_35D900A5-C52A-415D-8F96-262E316874F1.jpg', u'v5sheet': u's3/202/2891/c21_202_2891_3908_8_35D900A5-C52A-415D-8F96-262E316874F1.jpg', u'v5smallicon': u's3/202/2891/c21_202_2891_3908_11_35D900A5-C52A-415D-8F96-262E316874F1.jpg', 'type_image': u'photo', u'v5list': u's3/202/2891/c21_202_2891_3908_9_35D900A5-C52A-415D-8F96-262E316874F1.jpg', u'icon': u's3/202/2891/c21_202_2891_3908_7_35D900A5-C52A-415D-8F96-262E316874F1.jpg'}, {'rang': 16, u'sheet': u's3/202/2891/c21_202_2891_3908_5_3FA880F9-156E-4280-9DA8-FB253EC639A2.jpg', u'v5icon': u's3/202/2891/c21_202_2891_3908_10_3FA880F9-156E-4280-9DA8-FB253EC639A2.jpg', u'big': u's3/202/2891/c21_202_2891_3908_1_3FA880F9-156E-4280-9DA8-FB253EC639A2.jpg', u'list': u's3/202/2891/c21_202_2891_3908_6_3FA880F9-156E-4280-9DA8-FB253EC639A2.jpg', u'v5sheet': u's3/202/2891/c21_202_2891_3908_8_3FA880F9-156E-4280-9DA8-FB253EC639A2.jpg', 'type_image': u'photo', u'v5smallicon': u's3/202/2891/c21_202_2891_3908_11_3FA880F9-156E-4280-9DA8-FB253EC639A2.jpg', u'v5list': u's3/202/2891/c21_202_2891_3908_9_3FA880F9-156E-4280-9DA8-FB253EC639A2.jpg', u'icon': u's3/202/2891/c21_202_2891_3908_7_3FA880F9-156E-4280-9DA8-FB253EC639A2.jpg'}, {'rang': 17, u'sheet': u's3/202/2891/c21_202_2891_3908_5_5837742E-CF63-4797-8836-7F23FFF637B3.jpg', u'v5icon': u's3/202/2891/c21_202_2891_3908_10_5837742E-CF63-4797-8836-7F23FFF637B3.jpg', u'big': u's3/202/2891/c21_202_2891_3908_1_5837742E-CF63-4797-8836-7F23FFF637B3.jpg', u'list': u's3/202/2891/c21_202_2891_3908_6_5837742E-CF63-4797-8836-7F23FFF637B3.jpg', u'v5sheet': u's3/202/2891/c21_202_2891_3908_8_5837742E-CF63-4797-8836-7F23FFF637B3.jpg', 'type_image': u'photo', u'v5smallicon': u's3/202/2891/c21_202_2891_3908_11_5837742E-CF63-4797-8836-7F23FFF637B3.jpg', u'v5list': u's3/202/2891/c21_202_2891_3908_9_5837742E-CF63-4797-8836-7F23FFF637B3.jpg', u'icon': u's3/202/2891/c21_202_2891_3908_7_5837742E-CF63-4797-8836-7F23FFF637B3.jpg'}, {'rang': 18, u'sheet': u's3/202/2891/c21_202_2891_3908_5_394731E1-5973-4ACB-9C44-A13AEA248A0E.jpg', u'v5icon': u's3/202/2891/c21_202_2891_3908_10_394731E1-5973-4ACB-9C44-A13AEA248A0E.jpg', u'big': u's3/202/2891/c21_202_2891_3908_1_394731E1-5973-4ACB-9C44-A13AEA248A0E.jpg', u'list': u's3/202/2891/c21_202_2891_3908_6_394731E1-5973-4ACB-9C44-A13AEA248A0E.jpg', u'v5sheet': u's3/202/2891/c21_202_2891_3908_8_394731E1-5973-4ACB-9C44-A13AEA248A0E.jpg', 'type_image': u'photo', u'v5smallicon': u's3/202/2891/c21_202_2891_3908_11_394731E1-5973-4ACB-9C44-A13AEA248A0E.jpg', u'v5list': u's3/202/2891/c21_202_2891_3908_9_394731E1-5973-4ACB-9C44-A13AEA248A0E.jpg', u'icon': u's3/202/2891/c21_202_2891_3908_7_394731E1-5973-4ACB-9C44-A13AEA248A0E.jpg'}, {'rang': 19, u'sheet': u's3/202/2891/c21_202_2891_3908_5_DDC56B3E-66B1-4B5F-856F-CAF907A14A52.jpg', u'v5icon': u's3/202/2891/c21_202_2891_3908_10_DDC56B3E-66B1-4B5F-856F-CAF907A14A52.jpg', u'big': u's3/202/2891/c21_202_2891_3908_1_DDC56B3E-66B1-4B5F-856F-CAF907A14A52.jpg', u'list': u's3/202/2891/c21_202_2891_3908_6_DDC56B3E-66B1-4B5F-856F-CAF907A14A52.jpg', u'v5sheet': u's3/202/2891/c21_202_2891_3908_8_DDC56B3E-66B1-4B5F-856F-CAF907A14A52.jpg', u'v5smallicon': u's3/202/2891/c21_202_2891_3908_11_DDC56B3E-66B1-4B5F-856F-CAF907A14A52.jpg', 'type_image': u'photo', u'v5list': u's3/202/2891/c21_202_2891_3908_9_DDC56B3E-66B1-4B5F-856F-CAF907A14A52.jpg', u'icon': u's3/202/2891/c21_202_2891_3908_7_DDC56B3E-66B1-4B5F-856F-CAF907A14A52.jpg'}, {'rang': 20, u'sheet': u's3/202/2891/c21_202_2891_3908_5_9CF177E0-5957-4A3D-BE61-FA69094D5DC9.jpg', u'v5icon': u's3/202/2891/c21_202_2891_3908_10_9CF177E0-5957-4A3D-BE61-FA69094D5DC9.jpg', u'big': u's3/202/2891/c21_202_2891_3908_1_9CF177E0-5957-4A3D-BE61-FA69094D5DC9.jpg', u'list': u's3/202/2891/c21_202_2891_3908_6_9CF177E0-5957-4A3D-BE61-FA69094D5DC9.jpg', u'v5sheet': u's3/202/2891/c21_202_2891_3908_8_9CF177E0-5957-4A3D-BE61-FA69094D5DC9.jpg', u'v5smallicon': u's3/202/2891/c21_202_2891_3908_11_9CF177E0-5957-4A3D-BE61-FA69094D5DC9.jpg', 'type_image': u'photo', u'v5list': u's3/202/2891/c21_202_2891_3908_9_9CF177E0-5957-4A3D-BE61-FA69094D5DC9.jpg', u'icon': u's3/202/2891/c21_202_2891_3908_7_9CF177E0-5957-4A3D-BE61-FA69094D5DC9.jpg'}, {'rang': 21, u'sheet': u's3/202/2891/c21_202_2891_3908_5_CBBA1BA2-BBAC-46A5-ACDF-4EFCC2D25F19.jpg', u'v5icon': u's3/202/2891/c21_202_2891_3908_10_CBBA1BA2-BBAC-46A5-ACDF-4EFCC2D25F19.jpg', u'big': u's3/202/2891/c21_202_2891_3908_1_CBBA1BA2-BBAC-46A5-ACDF-4EFCC2D25F19.jpg', u'list': u's3/202/2891/c21_202_2891_3908_6_CBBA1BA2-BBAC-46A5-ACDF-4EFCC2D25F19.jpg', u'v5sheet': u's3/202/2891/c21_202_2891_3908_8_CBBA1BA2-BBAC-46A5-ACDF-4EFCC2D25F19.jpg', u'v5smallicon': u's3/202/2891/c21_202_2891_3908_11_CBBA1BA2-BBAC-46A5-ACDF-4EFCC2D25F19.jpg', 'type_image': u'photo', u'v5list': u's3/202/2891/c21_202_2891_3908_9_CBBA1BA2-BBAC-46A5-ACDF-4EFCC2D25F19.jpg', u'icon': u's3/202/2891/c21_202_2891_3908_7_CBBA1BA2-BBAC-46A5-ACDF-4EFCC2D25F19.jpg'}, {'rang': 22, u'sheet': u's3/202/2891/c21_202_2891_3908_5_695A3D6D-10E9-41B0-A4A2-7EEDB92F288F.jpg', u'v5icon': u's3/202/2891/c21_202_2891_3908_10_695A3D6D-10E9-41B0-A4A2-7EEDB92F288F.jpg', u'big': u's3/202/2891/c21_202_2891_3908_1_695A3D6D-10E9-41B0-A4A2-7EEDB92F288F.jpg', u'list': u's3/202/2891/c21_202_2891_3908_6_695A3D6D-10E9-41B0-A4A2-7EEDB92F288F.jpg', u'v5sheet': u's3/202/2891/c21_202_2891_3908_8_695A3D6D-10E9-41B0-A4A2-7EEDB92F288F.jpg', u'v5smallicon': u's3/202/2891/c21_202_2891_3908_11_695A3D6D-10E9-41B0-A4A2-7EEDB92F288F.jpg', 'type_image': u'photo', u'v5list': u's3/202/2891/c21_202_2891_3908_9_695A3D6D-10E9-41B0-A4A2-7EEDB92F288F.jpg', u'icon': u's3/202/2891/c21_202_2891_3908_7_695A3D6D-10E9-41B0-A4A2-7EEDB92F288F.jpg'}, {'rang': 23, u'sheet': u's3/202/2891/c21_202_2891_3908_5_35A174E9-53AB-4374-A4A4-BBA06E120C7D.jpg', u'v5icon': u's3/202/2891/c21_202_2891_3908_10_35A174E9-53AB-4374-A4A4-BBA06E120C7D.jpg', u'big': u's3/202/2891/c21_202_2891_3908_1_35A174E9-53AB-4374-A4A4-BBA06E120C7D.jpg', u'list': u's3/202/2891/c21_202_2891_3908_6_35A174E9-53AB-4374-A4A4-BBA06E120C7D.jpg', u'v5sheet': u's3/202/2891/c21_202_2891_3908_8_35A174E9-53AB-4374-A4A4-BBA06E120C7D.jpg', u'v5smallicon': u's3/202/2891/c21_202_2891_3908_11_35A174E9-53AB-4374-A4A4-BBA06E120C7D.jpg', 'type_image': u'photo', u'v5list': u's3/202/2891/c21_202_2891_3908_9_35A174E9-53AB-4374-A4A4-BBA06E120C7D.jpg', u'icon': u's3/202/2891/c21_202_2891_3908_7_35A174E9-53AB-4374-A4A4-BBA06E120C7D.jpg'}, {'rang': 24, u'sheet': u's3/202/2891/c21_202_2891_3908_5_43D3A52B-3606-4DD5-94ED-F703DCC5F206.jpg', u'v5icon': u's3/202/2891/c21_202_2891_3908_10_43D3A52B-3606-4DD5-94ED-F703DCC5F206.jpg', u'big': u's3/202/2891/c21_202_2891_3908_1_43D3A52B-3606-4DD5-94ED-F703DCC5F206.jpg', u'list': u's3/202/2891/c21_202_2891_3908_6_43D3A52B-3606-4DD5-94ED-F703DCC5F206.jpg', u'v5sheet': u's3/202/2891/c21_202_2891_3908_8_43D3A52B-3606-4DD5-94ED-F703DCC5F206.jpg', u'v5smallicon': u's3/202/2891/c21_202_2891_3908_11_43D3A52B-3606-4DD5-94ED-F703DCC5F206.jpg', 'type_image': u'photo', u'v5list': u's3/202/2891/c21_202_2891_3908_9_43D3A52B-3606-4DD5-94ED-F703DCC5F206.jpg', u'icon': u's3/202/2891/c21_202_2891_3908_7_43D3A52B-3606-4DD5-94ED-F703DCC5F206.jpg'}, {'rang': 25, u'sheet': u's3/202/2891/c21_202_2891_3908_5_F13CD070-A98B-4414-91CD-9676428339AA.jpg', u'v5icon': u's3/202/2891/c21_202_2891_3908_10_F13CD070-A98B-4414-91CD-9676428339AA.jpg', u'big': u's3/202/2891/c21_202_2891_3908_1_F13CD070-A98B-4414-91CD-9676428339AA.jpg', u'list': u's3/202/2891/c21_202_2891_3908_6_F13CD070-A98B-4414-91CD-9676428339AA.jpg', u'v5sheet': u's3/202/2891/c21_202_2891_3908_8_F13CD070-A98B-4414-91CD-9676428339AA.jpg', 'type_image': u'photo', u'v5smallicon': u's3/202/2891/c21_202_2891_3908_11_F13CD070-A98B-4414-91CD-9676428339AA.jpg', u'v5list': u's3/202/2891/c21_202_2891_3908_9_F13CD070-A98B-4414-91CD-9676428339AA.jpg', u'icon': u's3/202/2891/c21_202_2891_3908_7_F13CD070-A98B-4414-91CD-9676428339AA.jpg'}, {'rang': 26, u'sheet': u's3/202/2891/c21_202_2891_3908_5_8629655A-C410-4919-A823-9A46621CD00B.jpg', u'v5icon': u's3/202/2891/c21_202_2891_3908_10_8629655A-C410-4919-A823-9A46621CD00B.jpg', u'big': u's3/202/2891/c21_202_2891_3908_1_8629655A-C410-4919-A823-9A46621CD00B.jpg', u'list': u's3/202/2891/c21_202_2891_3908_6_8629655A-C410-4919-A823-9A46621CD00B.jpg', u'v5sheet': u's3/202/2891/c21_202_2891_3908_8_8629655A-C410-4919-A823-9A46621CD00B.jpg', 'type_image': u'photo', u'v5smallicon': u's3/202/2891/c21_202_2891_3908_11_8629655A-C410-4919-A823-9A46621CD00B.jpg', u'v5list': u's3/202/2891/c21_202_2891_3908_9_8629655A-C410-4919-A823-9A46621CD00B.jpg', u'icon': u's3/202/2891/c21_202_2891_3908_7_8629655A-C410-4919-A823-9A46621CD00B.jpg'}, {'rang': 27, u'sheet': u's3/202/2891/c21_202_2891_3908_5_30950302-823B-44A3-93A7-99C36D0BEE4A.jpg', u'v5icon': u's3/202/2891/c21_202_2891_3908_10_30950302-823B-44A3-93A7-99C36D0BEE4A.jpg', u'big': u's3/202/2891/c21_202_2891_3908_1_30950302-823B-44A3-93A7-99C36D0BEE4A.jpg', u'list': u's3/202/2891/c21_202_2891_3908_6_30950302-823B-44A3-93A7-99C36D0BEE4A.jpg', u'v5sheet': u's3/202/2891/c21_202_2891_3908_8_30950302-823B-44A3-93A7-99C36D0BEE4A.jpg', 'type_image': u'photo', u'v5smallicon': u's3/202/2891/c21_202_2891_3908_11_30950302-823B-44A3-93A7-99C36D0BEE4A.jpg', u'v5list': u's3/202/2891/c21_202_2891_3908_9_30950302-823B-44A3-93A7-99C36D0BEE4A.jpg', u'icon': u's3/202/2891/c21_202_2891_3908_7_30950302-823B-44A3-93A7-99C36D0BEE4A.jpg'}, {'rang': 28, u'sheet': u's3/202/2891/c21_202_2891_3908_5_DB2CBB58-A053-4AE2-BE28-70D04A6671C4.jpg', u'v5icon': u's3/202/2891/c21_202_2891_3908_10_DB2CBB58-A053-4AE2-BE28-70D04A6671C4.jpg', u'big': u's3/202/2891/c21_202_2891_3908_1_DB2CBB58-A053-4AE2-BE28-70D04A6671C4.jpg', u'list': u's3/202/2891/c21_202_2891_3908_6_DB2CBB58-A053-4AE2-BE28-70D04A6671C4.jpg', u'v5sheet': u's3/202/2891/c21_202_2891_3908_8_DB2CBB58-A053-4AE2-BE28-70D04A6671C4.jpg', 'type_image': u'photo', u'v5smallicon': u's3/202/2891/c21_202_2891_3908_11_DB2CBB58-A053-4AE2-BE28-70D04A6671C4.jpg', u'v5list': u's3/202/2891/c21_202_2891_3908_9_DB2CBB58-A053-4AE2-BE28-70D04A6671C4.jpg', u'icon': u's3/202/2891/c21_202_2891_3908_7_DB2CBB58-A053-4AE2-BE28-70D04A6671C4.jpg'}, {'rang': 29, u'sheet': u's3/202/2891/c21_202_2891_3908_5_B1C984AA-6F6E-4988-BBC6-15A9BB6F89A5.jpg', u'v5icon': u's3/202/2891/c21_202_2891_3908_10_B1C984AA-6F6E-4988-BBC6-15A9BB6F89A5.jpg', u'big': u's3/202/2891/c21_202_2891_3908_1_B1C984AA-6F6E-4988-BBC6-15A9BB6F89A5.jpg', u'list': u's3/202/2891/c21_202_2891_3908_6_B1C984AA-6F6E-4988-BBC6-15A9BB6F89A5.jpg', u'v5sheet': u's3/202/2891/c21_202_2891_3908_8_B1C984AA-6F6E-4988-BBC6-15A9BB6F89A5.jpg', u'v5smallicon': u's3/202/2891/c21_202_2891_3908_11_B1C984AA-6F6E-4988-BBC6-15A9BB6F89A5.jpg', 'type_image': u'photo', u'v5list': u's3/202/2891/c21_202_2891_3908_9_B1C984AA-6F6E-4988-BBC6-15A9BB6F89A5.jpg', u'icon': u's3/202/2891/c21_202_2891_3908_7_B1C984AA-6F6E-4988-BBC6-15A9BB6F89A5.jpg'}, {'rang': 30, u'sheet': u's3/202/2891/c21_202_2891_3908_5_C31A3157-CBBC-48DE-B7FF-6A1B77F1A71A.jpg', u'v5icon': u's3/202/2891/c21_202_2891_3908_10_C31A3157-CBBC-48DE-B7FF-6A1B77F1A71A.jpg', u'big': u's3/202/2891/c21_202_2891_3908_1_C31A3157-CBBC-48DE-B7FF-6A1B77F1A71A.jpg', u'list': u's3/202/2891/c21_202_2891_3908_6_C31A3157-CBBC-48DE-B7FF-6A1B77F1A71A.jpg', u'v5sheet': u's3/202/2891/c21_202_2891_3908_8_C31A3157-CBBC-48DE-B7FF-6A1B77F1A71A.jpg', u'v5smallicon': u's3/202/2891/c21_202_2891_3908_11_C31A3157-CBBC-48DE-B7FF-6A1B77F1A71A.jpg', 'type_image': u'photo', u'v5list': u's3/202/2891/c21_202_2891_3908_9_C31A3157-CBBC-48DE-B7FF-6A1B77F1A71A.jpg', u'icon': u's3/202/2891/c21_202_2891_3908_7_C31A3157-CBBC-48DE-B7FF-6A1B77F1A71A.jpg'}, {'rang': 31, u'sheet': u's3/202/2891/c21_202_2891_3908_5_09A88600-53A5-42AD-B43C-FED45DE01EEB.jpg', u'v5icon': u's3/202/2891/c21_202_2891_3908_10_09A88600-53A5-42AD-B43C-FED45DE01EEB.jpg', u'big': u's3/202/2891/c21_202_2891_3908_1_09A88600-53A5-42AD-B43C-FED45DE01EEB.jpg', u'list': u's3/202/2891/c21_202_2891_3908_6_09A88600-53A5-42AD-B43C-FED45DE01EEB.jpg', u'v5sheet': u's3/202/2891/c21_202_2891_3908_8_09A88600-53A5-42AD-B43C-FED45DE01EEB.jpg', u'v5smallicon': u's3/202/2891/c21_202_2891_3908_11_09A88600-53A5-42AD-B43C-FED45DE01EEB.jpg', 'type_image': u'photo', u'v5list': u's3/202/2891/c21_202_2891_3908_9_09A88600-53A5-42AD-B43C-FED45DE01EEB.jpg', u'icon': u's3/202/2891/c21_202_2891_3908_7_09A88600-53A5-42AD-B43C-FED45DE01EEB.jpg'}, {'rang': 32, u'sheet': u's3/202/2891/c21_202_2891_3908_5_E877CDB7-99D6-4CA2-8D8B-BA0DB36149B5.jpg', u'v5icon': u's3/202/2891/c21_202_2891_3908_10_E877CDB7-99D6-4CA2-8D8B-BA0DB36149B5.jpg', u'big': u's3/202/2891/c21_202_2891_3908_1_E877CDB7-99D6-4CA2-8D8B-BA0DB36149B5.jpg', u'list': u's3/202/2891/c21_202_2891_3908_6_E877CDB7-99D6-4CA2-8D8B-BA0DB36149B5.jpg', u'v5sheet': u's3/202/2891/c21_202_2891_3908_8_E877CDB7-99D6-4CA2-8D8B-BA0DB36149B5.jpg', 'type_image': u'photo', u'v5smallicon': u's3/202/2891/c21_202_2891_3908_11_E877CDB7-99D6-4CA2-8D8B-BA0DB36149B5.jpg', u'v5list': u's3/202/2891/c21_202_2891_3908_9_E877CDB7-99D6-4CA2-8D8B-BA0DB36149B5.jpg', u'icon': u's3/202/2891/c21_202_2891_3908_7_E877CDB7-99D6-4CA2-8D8B-BA0DB36149B5.jpg'}, {'rang': 33, u'sheet': u's3/202/2891/c21_202_2891_3908_5_01F65EC1-400A-4FF0-8E93-6F629A18F7D2.jpg', u'v5icon': u's3/202/2891/c21_202_2891_3908_10_01F65EC1-400A-4FF0-8E93-6F629A18F7D2.jpg', u'big': u's3/202/2891/c21_202_2891_3908_1_01F65EC1-400A-4FF0-8E93-6F629A18F7D2.jpg', u'list': u's3/202/2891/c21_202_2891_3908_6_01F65EC1-400A-4FF0-8E93-6F629A18F7D2.jpg', u'v5sheet': u's3/202/2891/c21_202_2891_3908_8_01F65EC1-400A-4FF0-8E93-6F629A18F7D2.jpg', 'type_image': u'photo', u'v5smallicon': u's3/202/2891/c21_202_2891_3908_11_01F65EC1-400A-4FF0-8E93-6F629A18F7D2.jpg', u'v5list': u's3/202/2891/c21_202_2891_3908_9_01F65EC1-400A-4FF0-8E93-6F629A18F7D2.jpg', u'icon': u's3/202/2891/c21_202_2891_3908_7_01F65EC1-400A-4FF0-8E93-6F629A18F7D2.jpg'}, {'rang': 34, u'sheet': u's3/202/2891/c21_202_2891_3908_5_98A9E4BC-3FCE-44A0-BAA4-F6572D8763D8.jpg', u'v5icon': u's3/202/2891/c21_202_2891_3908_10_98A9E4BC-3FCE-44A0-BAA4-F6572D8763D8.jpg', u'big': u's3/202/2891/c21_202_2891_3908_1_98A9E4BC-3FCE-44A0-BAA4-F6572D8763D8.jpg', u'list': u's3/202/2891/c21_202_2891_3908_6_98A9E4BC-3FCE-44A0-BAA4-F6572D8763D8.jpg', u'v5sheet': u's3/202/2891/c21_202_2891_3908_8_98A9E4BC-3FCE-44A0-BAA4-F6572D8763D8.jpg', u'v5smallicon': u's3/202/2891/c21_202_2891_3908_11_98A9E4BC-3FCE-44A0-BAA4-F6572D8763D8.jpg', 'type_image': u'photo', u'v5list': u's3/202/2891/c21_202_2891_3908_9_98A9E4BC-3FCE-44A0-BAA4-F6572D8763D8.jpg', u'icon': u's3/202/2891/c21_202_2891_3908_7_98A9E4BC-3FCE-44A0-BAA4-F6572D8763D8.jpg'}, {'rang': 35, u'sheet': u's3/202/2891/c21_202_2891_3908_5_5CB5BAA2-08DB-4096-8977-913E4E9C2BAC.jpg', u'v5icon': u's3/202/2891/c21_202_2891_3908_10_5CB5BAA2-08DB-4096-8977-913E4E9C2BAC.jpg', u'big': u's3/202/2891/c21_202_2891_3908_1_5CB5BAA2-08DB-4096-8977-913E4E9C2BAC.jpg', u'list': u's3/202/2891/c21_202_2891_3908_6_5CB5BAA2-08DB-4096-8977-913E4E9C2BAC.jpg', u'v5sheet': u's3/202/2891/c21_202_2891_3908_8_5CB5BAA2-08DB-4096-8977-913E4E9C2BAC.jpg', 'type_image': u'photo', u'v5smallicon': u's3/202/2891/c21_202_2891_3908_11_5CB5BAA2-08DB-4096-8977-913E4E9C2BAC.jpg', u'v5list': u's3/202/2891/c21_202_2891_3908_9_5CB5BAA2-08DB-4096-8977-913E4E9C2BAC.jpg', u'icon': u's3/202/2891/c21_202_2891_3908_7_5CB5BAA2-08DB-4096-8977-913E4E9C2BAC.jpg'}, {'rang': 36, u'sheet': u's3/202/2891/c21_202_2891_3908_5_FD1E16B9-8FFF-468C-8DB4-30E8F4966771.jpg', u'v5icon': u's3/202/2891/c21_202_2891_3908_10_FD1E16B9-8FFF-468C-8DB4-30E8F4966771.jpg', u'big': u's3/202/2891/c21_202_2891_3908_1_FD1E16B9-8FFF-468C-8DB4-30E8F4966771.jpg', u'list': u's3/202/2891/c21_202_2891_3908_6_FD1E16B9-8FFF-468C-8DB4-30E8F4966771.jpg', u'v5sheet': u's3/202/2891/c21_202_2891_3908_8_FD1E16B9-8FFF-468C-8DB4-30E8F4966771.jpg', u'v5smallicon': u's3/202/2891/c21_202_2891_3908_11_FD1E16B9-8FFF-468C-8DB4-30E8F4966771.jpg', 'type_image': u'photo', u'v5list': u's3/202/2891/c21_202_2891_3908_9_FD1E16B9-8FFF-468C-8DB4-30E8F4966771.jpg', u'icon': u's3/202/2891/c21_202_2891_3908_7_FD1E16B9-8FFF-468C-8DB4-30E8F4966771.jpg'}, {'rang': 37, u'sheet': u's3/202/2891/c21_202_2891_3908_5_99FB9559-170C-4FED-92C8-C51D5364CDEF.jpg', u'v5icon': u's3/202/2891/c21_202_2891_3908_10_99FB9559-170C-4FED-92C8-C51D5364CDEF.jpg', u'big': u's3/202/2891/c21_202_2891_3908_1_99FB9559-170C-4FED-92C8-C51D5364CDEF.jpg', u'list': u's3/202/2891/c21_202_2891_3908_6_99FB9559-170C-4FED-92C8-C51D5364CDEF.jpg', u'v5sheet': u's3/202/2891/c21_202_2891_3908_8_99FB9559-170C-4FED-92C8-C51D5364CDEF.jpg', 'type_image': u'photo', u'v5smallicon': u's3/202/2891/c21_202_2891_3908_11_99FB9559-170C-4FED-92C8-C51D5364CDEF.jpg', u'v5list': u's3/202/2891/c21_202_2891_3908_9_99FB9559-170C-4FED-92C8-C51D5364CDEF.jpg', u'icon': u's3/202/2891/c21_202_2891_3908_7_99FB9559-170C-4FED-92C8-C51D5364CDEF.jpg'}, {'rang': 38, u'sheet': u's3/202/2891/c21_202_2891_3908_5_E2F0AE20-1B90-42A4-BE7E-11E0AE311422.jpg', u'v5icon': u's3/202/2891/c21_202_2891_3908_10_E2F0AE20-1B90-42A4-BE7E-11E0AE311422.jpg', u'big': u's3/202/2891/c21_202_2891_3908_1_E2F0AE20-1B90-42A4-BE7E-11E0AE311422.jpg', u'list': u's3/202/2891/c21_202_2891_3908_6_E2F0AE20-1B90-42A4-BE7E-11E0AE311422.jpg', u'v5sheet': u's3/202/2891/c21_202_2891_3908_8_E2F0AE20-1B90-42A4-BE7E-11E0AE311422.jpg', 'type_image': u'photo', u'v5smallicon': u's3/202/2891/c21_202_2891_3908_11_E2F0AE20-1B90-42A4-BE7E-11E0AE311422.jpg', u'v5list': u's3/202/2891/c21_202_2891_3908_9_E2F0AE20-1B90-42A4-BE7E-11E0AE311422.jpg', u'icon': u's3/202/2891/c21_202_2891_3908_7_E2F0AE20-1B90-42A4-BE7E-11E0AE311422.jpg'}, {'rang': 39, u'sheet': u's3/202/2891/c21_202_2891_3908_5_8CA7496E-C6FD-484C-BE0A-5DA5455BA44A.jpg', u'v5icon': u's3/202/2891/c21_202_2891_3908_10_8CA7496E-C6FD-484C-BE0A-5DA5455BA44A.jpg', u'big': u's3/202/2891/c21_202_2891_3908_1_8CA7496E-C6FD-484C-BE0A-5DA5455BA44A.jpg', u'list': u's3/202/2891/c21_202_2891_3908_6_8CA7496E-C6FD-484C-BE0A-5DA5455BA44A.jpg', u'v5sheet': u's3/202/2891/c21_202_2891_3908_8_8CA7496E-C6FD-484C-BE0A-5DA5455BA44A.jpg', u'v5smallicon': u's3/202/2891/c21_202_2891_3908_11_8CA7496E-C6FD-484C-BE0A-5DA5455BA44A.jpg', 'type_image': u'photo', u'v5list': u's3/202/2891/c21_202_2891_3908_9_8CA7496E-C6FD-484C-BE0A-5DA5455BA44A.jpg', u'icon': u's3/202/2891/c21_202_2891_3908_7_8CA7496E-C6FD-484C-BE0A-5DA5455BA44A.jpg'}, {'rang': 40, u'sheet': u's3/202/2891/c21_202_2891_3908_5_3B399CA9-FC95-456F-B461-378FDE1539B6.jpg', u'v5icon': u's3/202/2891/c21_202_2891_3908_10_3B399CA9-FC95-456F-B461-378FDE1539B6.jpg', u'big': u's3/202/2891/c21_202_2891_3908_1_3B399CA9-FC95-456F-B461-378FDE1539B6.jpg', u'list': u's3/202/2891/c21_202_2891_3908_6_3B399CA9-FC95-456F-B461-378FDE1539B6.jpg', u'v5sheet': u's3/202/2891/c21_202_2891_3908_8_3B399CA9-FC95-456F-B461-378FDE1539B6.jpg', 'type_image': u'photo', u'v5smallicon': u's3/202/2891/c21_202_2891_3908_11_3B399CA9-FC95-456F-B461-378FDE1539B6.jpg', u'v5list': u's3/202/2891/c21_202_2891_3908_9_3B399CA9-FC95-456F-B461-378FDE1539B6.jpg', u'icon': u's3/202/2891/c21_202_2891_3908_7_3B399CA9-FC95-456F-B461-378FDE1539B6.jpg'}, {'rang': 41, u'sheet': u's3/202/2891/c21_202_2891_3908_5_03F3355E-ED98-434E-987F-FD0DFF1E454B.jpg', u'v5icon': u's3/202/2891/c21_202_2891_3908_10_03F3355E-ED98-434E-987F-FD0DFF1E454B.jpg', u'big': u's3/202/2891/c21_202_2891_3908_1_03F3355E-ED98-434E-987F-FD0DFF1E454B.jpg', u'list': u's3/202/2891/c21_202_2891_3908_6_03F3355E-ED98-434E-987F-FD0DFF1E454B.jpg', u'v5sheet': u's3/202/2891/c21_202_2891_3908_8_03F3355E-ED98-434E-987F-FD0DFF1E454B.jpg', 'type_image': u'photo', u'v5smallicon': u's3/202/2891/c21_202_2891_3908_11_03F3355E-ED98-434E-987F-FD0DFF1E454B.jpg', u'v5list': u's3/202/2891/c21_202_2891_3908_9_03F3355E-ED98-434E-987F-FD0DFF1E454B.jpg', u'icon': u's3/202/2891/c21_202_2891_3908_7_03F3355E-ED98-434E-987F-FD0DFF1E454B.jpg'}, {'rang': 42, u'sheet': u's3/202/2891/c21_202_2891_3908_5_EEF16D08-C03A-4A83-9BF3-A3EF8BDF273D.jpg', u'v5icon': u's3/202/2891/c21_202_2891_3908_10_EEF16D08-C03A-4A83-9BF3-A3EF8BDF273D.jpg', u'big': u's3/202/2891/c21_202_2891_3908_1_EEF16D08-C03A-4A83-9BF3-A3EF8BDF273D.jpg', u'list': u's3/202/2891/c21_202_2891_3908_6_EEF16D08-C03A-4A83-9BF3-A3EF8BDF273D.jpg', u'v5sheet': u's3/202/2891/c21_202_2891_3908_8_EEF16D08-C03A-4A83-9BF3-A3EF8BDF273D.jpg', u'v5smallicon': u's3/202/2891/c21_202_2891_3908_11_EEF16D08-C03A-4A83-9BF3-A3EF8BDF273D.jpg', 'type_image': u'photo', u'v5list': u's3/202/2891/c21_202_2891_3908_9_EEF16D08-C03A-4A83-9BF3-A3EF8BDF273D.jpg', u'icon': u's3/202/2891/c21_202_2891_3908_7_EEF16D08-C03A-4A83-9BF3-A3EF8BDF273D.jpg'}, {'rang': 43, u'sheet': u's3/202/2891/c21_202_2891_3908_5_32750DE2-13A0-464B-9FE6-233CC22F52F0.jpg', u'v5icon': u's3/202/2891/c21_202_2891_3908_10_32750DE2-13A0-464B-9FE6-233CC22F52F0.jpg', u'big': u's3/202/2891/c21_202_2891_3908_1_32750DE2-13A0-464B-9FE6-233CC22F52F0.jpg', u'list': u's3/202/2891/c21_202_2891_3908_6_32750DE2-13A0-464B-9FE6-233CC22F52F0.jpg', u'v5sheet': u's3/202/2891/c21_202_2891_3908_8_32750DE2-13A0-464B-9FE6-233CC22F52F0.jpg', u'v5smallicon': u's3/202/2891/c21_202_2891_3908_11_32750DE2-13A0-464B-9FE6-233CC22F52F0.jpg', 'type_image': u'photo', u'v5list': u's3/202/2891/c21_202_2891_3908_9_32750DE2-13A0-464B-9FE6-233CC22F52F0.jpg', u'icon': u's3/202/2891/c21_202_2891_3908_7_32750DE2-13A0-464B-9FE6-233CC22F52F0.jpg'}, {'rang': 44, u'sheet': u's3/202/2891/c21_202_2891_3908_5_D3255A6C-A0F1-4F89-BF1F-F5E40F9CD7EA.jpg', u'v5icon': u's3/202/2891/c21_202_2891_3908_10_D3255A6C-A0F1-4F89-BF1F-F5E40F9CD7EA.jpg', u'big': u's3/202/2891/c21_202_2891_3908_1_D3255A6C-A0F1-4F89-BF1F-F5E40F9CD7EA.jpg', u'list': u's3/202/2891/c21_202_2891_3908_6_D3255A6C-A0F1-4F89-BF1F-F5E40F9CD7EA.jpg', u'v5sheet': u's3/202/2891/c21_202_2891_3908_8_D3255A6C-A0F1-4F89-BF1F-F5E40F9CD7EA.jpg', u'v5smallicon': u's3/202/2891/c21_202_2891_3908_11_D3255A6C-A0F1-4F89-BF1F-F5E40F9CD7EA.jpg', 'type_image': u'photo', u'v5list': u's3/202/2891/c21_202_2891_3908_9_D3255A6C-A0F1-4F89-BF1F-F5E40F9CD7EA.jpg', u'icon': u's3/202/2891/c21_202_2891_3908_7_D3255A6C-A0F1-4F89-BF1F-F5E40F9CD7EA.jpg'}]
maison à vendre - 12 pièces - 344.32 m2 - VITRAC - 24 - AQUITAINE - Century 21 Patrimoine 24
maison à vendre - 12 pièces - 344.32 m2 - VITRAC - 24 - AQUITAINE - Century 21 Patrimoine 24
maison à vendre - 12 pièces - 344.32 m2 - VITRAC - 24 - AQUITAINE - Century 21 Patrimoine 24
maison à vendre - 12 pièces - 344.32 m2 - VITRAC - 24 - AQUITAINE - Century 21 Patrimoine 24
maison à vendre - 12 pièces - 344.32 m2 - VITRAC - 24 - AQUITAINE - Century 21 Patrimoine 24
maison à vendre - 12 pièces - 344.32 m2 - VITRAC - 24 - AQUITAINE - Century 21 Patrimoine 24
maison à vendre - 12 pièces - 344.32 m2 - VITRAC - 24 - AQUITAINE - Century 21 Patrimoine 24
maison à vendre - 12 pièces - 344.32 m2 - VITRAC - 24 - AQUITAINE - Century 21 Patrimoine 24
maison à vendre - 12 pièces - 344.32 m2 - VITRAC - 24 - AQUITAINE - Century 21 Patrimoine 24
maison à vendre - 12 pièces - 344.32 m2 - VITRAC - 24 - AQUITAINE - Century 21 Patrimoine 24
maison à vendre - 12 pièces - 344.32 m2 - VITRAC - 24 - AQUITAINE - Century 21 Patrimoine 24
maison à vendre - 12 pièces - 344.32 m2 - VITRAC - 24 - AQUITAINE - Century 21 Patrimoine 24
maison à vendre - 12 pièces - 344.32 m2 - VITRAC - 24 - AQUITAINE - Century 21 Patrimoine 24
maison à vendre - 12 pièces - 344.32 m2 - VITRAC - 24 - AQUITAINE - Century 21 Patrimoine 24
maison à vendre - 12 pièces - 344.32 m2 - VITRAC - 24 - AQUITAINE - Century 21 Patrimoine 24
maison à vendre - 12 pièces - 344.32 m2 - VITRAC - 24 - AQUITAINE - Century 21 Patrimoine 24
maison à vendre - 12 pièces - 344.32 m2 - VITRAC - 24 - AQUITAINE - Century 21 Patrimoine 24
maison à vendre - 12 pièces - 344.32 m2 - VITRAC - 24 - AQUITAINE - Century 21 Patrimoine 24
maison à vendre - 12 pièces - 344.32 m2 - VITRAC - 24 - AQUITAINE - Century 21 Patrimoine 24
maison à vendre - 12 pièces - 344.32 m2 - VITRAC - 24 - AQUITAINE - Century 21 Patrimoine 24
maison à vendre - 12 pièces - 344.32 m2 - VITRAC - 24 - AQUITAINE - Century 21 Patrimoine 24
maison à vendre - 12 pièces - 344.32 m2 - VITRAC - 24 - AQUITAINE - Century 21 Patrimoine 24
maison à vendre - 12 pièces - 344.32 m2 - VITRAC - 24 - AQUITAINE - Century 21 Patrimoine 24
maison à vendre - 12 pièces - 344.32 m2 - VITRAC - 24 - AQUITAINE - Century 21 Patrimoine 24
maison à vendre - 12 pièces - 344.32 m2 - VITRAC - 24 - AQUITAINE - Century 21 Patrimoine 24
maison à vendre - 12 pièces - 344.32 m2 - VITRAC - 24 - AQUITAINE - Century 21 Patrimoine 24
maison à vendre - 12 pièces - 344.32 m2 - VITRAC - 24 - AQUITAINE - Century 21 Patrimoine 24
maison à vendre - 12 pièces - 344.32 m2 - VITRAC - 24 - AQUITAINE - Century 21 Patrimoine 24
maison à vendre - 12 pièces - 344.32 m2 - VITRAC - 24 - AQUITAINE - Century 21 Patrimoine 24
maison à vendre - 12 pièces - 344.32 m2 - VITRAC - 24 - AQUITAINE - Century 21 Patrimoine 24
maison à vendre - 12 pièces - 344.32 m2 - VITRAC - 24 - AQUITAINE - Century 21 Patrimoine 24
maison à vendre - 12 pièces - 344.32 m2 - VITRAC - 24 - AQUITAINE - Century 21 Patrimoine 24
maison à vendre - 12 pièces - 344.32 m2 - VITRAC - 24 - AQUITAINE - Century 21 Patrimoine 24
maison à vendre - 12 pièces - 344.32 m2 - VITRAC - 24 - AQUITAINE - Century 21 Patrimoine 24
maison à vendre - 12 pièces - 344.32 m2 - VITRAC - 24 - AQUITAINE - Century 21 Patrimoine 24
maison à vendre - 12 pièces - 344.32 m2 - VITRAC - 24 - AQUITAINE - Century 21 Patrimoine 24
maison à vendre - 12 pièces - 344.32 m2 - VITRAC - 24 - AQUITAINE - Century 21 Patrimoine 24
maison à vendre - 12 pièces - 344.32 m2 - VITRAC - 24 - AQUITAINE - Century 21 Patrimoine 24
maison à vendre - 12 pièces - 344.32 m2 - VITRAC - 24 - AQUITAINE - Century 21 Patrimoine 24
maison à vendre - 12 pièces - 344.32 m2 - VITRAC - 24 - AQUITAINE - Century 21 Patrimoine 24
maison à vendre - 12 pièces - 344.32 m2 - VITRAC - 24 - AQUITAINE - Century 21 Patrimoine 24
maison à vendre - 12 pièces - 344.32 m2 - VITRAC - 24 - AQUITAINE - Century 21 Patrimoine 24
maison à vendre - 12 pièces - 344.32 m2 - VITRAC - 24 - AQUITAINE - Century 21 Patrimoine 24
maison à vendre - 12 pièces - 344.32 m2 - VITRAC - 24 - AQUITAINE - Century 21 Patrimoine 24
Envoyer un message
Message
Envoyer ce bien à un ami

Description

VITRAC, à deux pas du château de Montfort, au cœur d'un magnifique parc arboré de plus de 2 hectares. Ce charmant manoir restauré avec goût vous offre au premier niveau, une spacieuse cuisine équipée et moderne, un salon spacieux et une salle à manger , également une suite parentale avec salle d'eau et un WC indépendant.
Au second niveau, vous découvrirez 3 chambres lumineuses, avec salle de bains avec douche et WC, ainsi qu'une bibliothèque .
Au dernier niveau se trouvent deux autres chambres de 12 m² chacune, une salle d'eau WC et une partie combles de 32 m². Vous disposerez également d'une buanderie, d'un garage de 70 m², d'une cave , d'une piscine 15x5 au sel et de son local technique ainsi que d'un court de tennis.
A découvrir absolument.

Pour plus d'informations, notre équipe est à votre service du lundi matin au samedi midi. 9h00 à 12h00 et de 14h00 à 18h30 et de 9h00 à 12h00 le samedi, 9057 Avenue de Madrazes 24200 SARLAT-LA-CANEDA

Localisation

Laissez-nous vos coordonnées pour obtenir la localisation

Avez-vous un bien à vendre ?
Envoyer
Tous les champs suivis d’une * sont obligatoires.
Century 21 collecte des données à caractère personnel afin de permettre au service réclamation de traiter au mieux votre demande. Les données mentionnées d’un * sont obligatoires. Conformément à la règlementation, vous disposez d’un droit d’accès, de rectification, de portabilité, d’effacement, de limitation du traitement et d’opposition au traitement. Ces droits peuvent être exercés à l’adresse dpo@century21france.com. Pour plus d’information cliquez ici.

Afficher sur la carte :

Demander la localisation

Vue globale

 • Surface totale : 488,1 m2
 • Surface habitable : 344,3 m2
 • Surface terrain : 22 917 m2
 • Nombre de pièces : 12
  • Entrée (4,1 m 2)
  • Cage escalier (8,9 m 2)
  • Cuisine (29 m 2)
  • Salon (21,1 m 2)
  • Salle à manger (34 m 2)
  • Couloir (13,8 m 2)
  • WC (0,8 m 2)
  • Suite parentale salle d'eau (21,0 m 2)
  • Cage escalier (8,9 m 2)
  • Couloir (6,8 m 2)
  • Chambre 1 (21,1 m 2)
  • Chambre 2 (18,8 m 2)
  • Chambre 3 (28,7 m 2)
  • Bibliothèque (25,9 m 2)
  • Salle de bains + douche (16,1 m 2)
  • Salle d'eau/WC (6,6 m 2)
  • Cage escalier (8,9 m 2)
  • Couloir (9,1 m 2)
  • Chambre 5 (12,3 m 2)
  • Chambre 6 (12,0 m 2)
  • Salle d'eau/WC (3,8 m 2)
  • Grenier (32,7 m 2)
  • Local Technique (17,1 m 2)
  • Garage (70,6 m 2)
  • Buanderie (12,3 m 2)
  • Cave (43,8 m 2)

Équipements

Les plus

Piscine

P

garage

Général

 • garage
 • WC séparés
 • Chauffage : Individuel fioul + bois fioul + bois
 • Eau chaude : Ballon individuel
 • façade : Pierre
 • Balcon
 • Cheminée, double vitrage, poutres, tennis
 • Garage
 • Cheminée
 • Piscine au sel

À savoir

 • Travaux récents : Toiture/isolation 2012 + porte de garage
 • Taxe foncière : 2910 €

Les performances énergétiques

  bien.date_dep: 17 octobre 2018
  bien.dpe_indisponible: False
  bien.non_soumis_au_dpe: None
  bien.certificat_dep: True
  bien.certificat_ges: True
  bien.cle_exam: False
 

Classe énergie

Logement économe

 • ≤ 50 A
 • 51 à 90 B
 • 91 à 150 C
 • 151 à 230 D
 • 231 à 330 E
 • 331 à 450 F
 • > 450 G

Logement énergivore

Logement

 • 148,80
  KWhEP/m2
  .an

Classe GES

Faible émission de GES

 • ≤ 5 A
 • 6 à 10 B
 • 11 à 20 C
 • 21 à 35 D
 • 36 à 55 E
 • 56 à 80 F
 • > 80 G

Forte émission de GES

Logement

 • 44,70
  KgeqCO2/m2
  .an

Envoyer à un ami

Tous les champs suivis d’une * sont obligatoires
Envoyer
Century 21 collecte des données à caractère personnel afin de permettre au service réclamation de traiter au mieux votre demande. Les données mentionnées d’un * sont obligatoires. Conformément à la règlementation, vous disposez d’un droit d’accès, de rectification, de portabilité, d’effacement, de limitation du traitement et d’opposition au traitement. Ces droits peuvent être exercés à l’adresse dpo@century21france.com. Pour plus d’information cliquez ici. Ce site est protégé par reCAPTCHA et Google Politique de confidentialité et Conditions d'utilisation

Envoyer un message :

Avez-vous un bien à vendre ?
Envoyer
Tous les champs suivis d’une * sont obligatoires.
Century 21 collecte des données à caractère personnel afin de permettre au service réclamation de traiter au mieux votre demande. Les données mentionnées d’un * sont obligatoires. Conformément à la règlementation, vous disposez d’un droit d’accès, de rectification, de portabilité, d’effacement, de limitation du traitement et d’opposition au traitement. Ces droits peuvent être exercés à l’adresse dpo@century21france.com. Pour plus d’information cliquez ici.

Créer votre alerte

Soyez le 1er informé sur les nouveaux biens correspondant à vos critères.

Rappel de vos critères de recherche :

Erreur dans les critères envoyés

Limite d'alertes atteinte

Cette alerte existe déjà

Cette alerte est déjà enregistrée pour cette adresse email. Vous continuerez à recevoir les biens correspondants à vos critères.

Une erreur est survenue

Merci de réessayer ultérieurement.

Votre alerte a été créée

Vous recevrez les biens correspondants à vos critères.

Nos agences proposent régulièrement des biens Comme celui que vous cherchez

Ne ratez pas une opportunité, On vous alerte en priorité !

Avez-vous un bien à vendre ?
Créer une alerte
Je souhaite être alerté
Voir les biens correspondants